Lokomotiver med 12-cylindret 710G3B-motorer

Lokomotiven mit 12-Zylinder 710G3B-Motoren

Locomotives with 12-cylinder 710G3B-engines

Opdateret - Aufdatiert - Updated: 06-06-07 18:42:12

TGOJ Trafik T66K 714

TGOJ Trafik T66K 714

TGOJ Trafik T66K 714 med IKEA-toget for fĝrste gang i Nyborg den 10. juni 2002 . Foto Tommy Rolf Nielsen Martens, Nyborg 2002-06-10
TGOJ Trafik T66K 714 mit dem IKEA-Zug zum ersten Mal im Nyborg am 10. Juni 2002  . Foto  Tommy Rolf Nielsen Martens, Nyborg
TGOJ Trafik T66K 714 with the IKEA-train for a first time at Nyborg on the 10th of June 2002. Photo Tommy Rolf Nielsen Martens

TGOJ Trafik T66K 714

TGOJ Trafik T66K 714. Foto Tommy Rolf Nielsen Martens
TGOJ Trafik T66K 714. Foto Tommy Rolf Nielsen Martens
TGOJ Trafik T66K 714. Photo Tommy Rolf Nielsen Martens
TGOJ Trafik T66K 714
TGOJ Trafik T66K 714. Foto Tommy Rolf Nielsen
TGOJ Trafik T66K 714. Foto Tommy Rolf Nielsen
TGOJ Trafik T66K 714. Photo Tommy Rolf Nielsen
TGOJ Trafik T66K 714
TGOJ Trafik T66K 714 med navnet "Kruthornet". Foto Tommy Rolf Nielsen Martens
TGOJ Trafik T66K 714 mit dem Name "Kruthornet". Foto Tommy Rolf Nielsen Martens
TGOJ Trafik T66K 714 with the name "Kruthornet". Photo Tommy Rolf Nielsen Martens

Tilbage - Back - Zurück