Lokomotiver med 12-cylindret 645E-motorer

Lokomotiven mit 12-Zylinder 645E-Motoren

Locomotives with 12-cylinder 645E-engines

Opdateret - Aufdatiert - Updated: 24-03-08 19:22:59

SJ T44 329 - T44 314

SJ T44 329 - T44 314
SJ T44 329 - T44 314. Foto Niels-Folke Vallin
SJ T44 329 - T44 314. Foto Niels-Folke Vallin
SJ T44 329 - T44 314. Photo Niels-Folke Vallin

Tilbage - Back - Zurück