Lokomotiver med 12-cylindret 645E-motorer

Lokomotiven mit 12-Zylinder 645E-Motoren

Locomotives with 12-cylinder 645E-engines

Opdateret - Aufdatiert - Updated: 22-05-10 23:04:19

SJ T44 315

SJ T44 315
SJ T44 315. Foto Jan Tepper
SJ T44 315. Foto Jan Tepper
SJ T44 315. Photo Jan Tepper

Tilbage - Back - Zurück