Lokomotiver med 12-cylindret 645E-motorer

Lokomotiven mit 12-Zylinder 645E-Motoren

Locomotives with 12-cylinder 645E-engines

Opdateret - Aufdatiert - Updated: 22-05-10 23:04:34

SJ T44 275

SJ T44 275
SJ T44 275. Foto Jan Tepper
SJ T44 275. Foto Jan Tepper
SJ T44 275. Photo Jan Tepper

Tilbage - Back - Zurück