Lokomotiver med 12-cylindret 645E-motorer

Lokomotiven mit 12-Zylinder 645E-Motoren

Locomotives with 12-cylinder 645E-engines

Opdateret - Aufdatiert - Updated: 22-05-10 23:04:48

SJ T44 274

SJ T44 274
SJ T44 274. Foto Allan Christian Nielsen
SJ T44 274. Foto Allan Christian Nielsen
SJ T44 274. Photo Allan Christian Nielsen

Tilbage - Back - Zurück