Lokomotiver med 567C-motorer

Lokomotiven mit 567C-Motoren

Locomotives with 567C-engines

Opdateret - Aufdatiert - Updated: 16-07-11 20:53:13

SJ T41 202

SJ T41 202
SJ T41 202 fra 1956 med GM-EMD 12-567C-motor. T41 udgik af driften 1978-80. Foto © Tommy Rolf Nielsen Martens
SJ T41 202 von 1956 mit GM-EMD 12-567C-Motor. T41 scheidete 1978-80 von der Dienst aus. Foto © Tommy Rolf Nielsen Martens
SJ T41 202 of 1956 with GM-EMD 12-567C-engine. T41 goes out of the service in 1978-1980. Photo Tommy Rolf Nielsen Martens
SJ T41 202
 
 
 

Tilbage - Back - Zurück