Lokomotiver med 567C-motorer

Lokomotiven mit 567C-Motoren

Locomotives with 567C-engines

Opdateret - Aufdatiert - Updated: 24-03-08 19:22:57

SJ T41 201

SJ T41 200
SJ T41 201 fra 1956 med GM-EMD 12-567C-motor. T41 udgik af driften 1978-80. Foto © Jan Lindahl
SJ T41 201 von 1956 mit GM-EMD 12-567C-Motor. T41 scheidete 1978-80 von der Dienst aus. Foto © Jan Lindahl
SJ T41 201 of 1956 with GM-EMD 12-567C-engine. T41 goes out of the service in 1978-1980. Photo Jan Lindahl

Tilbage - Back - Zurück