Diesellokomotiver

Lokomotiver med motorer fra andre fabrikater end GM-EMD

ALCO-lokomotiver

Den sidste MT-rangering i Korsør og Nyborg 

NSB har annulleret overtagelsen af de 12 Di6-lokomotiver